P'tit Yeti - Svensk Översikt

För de svenska vännerna har jag här en svensk översikt av de här webbsidorna. Jag hinner inte översätta alla sidor, utan ni kan upptäcka vad som finns här. Länkarna på den här sidan hänvisar till flamländska sidor, men jag hoppas att ni åtminstone förstår vad de handlar om.

För de flesta av besökarna skulle löpdelen vara det mest intressanta. Där berättar jag lite om min löpkarriär. Det finns följande subdelar:

Sedan finns det en pressöversikt. Artiklarna talar förstås om lopp jag sprang och mestadels vann.

Den andra delen som intresserar många människor är fotogalleriet. Enligt mig ska det vara tydligt.

Resten av sidorna behöver kanske någon flamländsk kännedom. Det finns en semesterdel i vilken jag talar lite om semestrar sedan 2000. De flesta av dem är cykelturer. Kartor med de cyklade rutterna är till förfogande.
Sedan finns vetenskapsdelen. Ja, jag är faktiskt matematiker.

Till sist har jag en gästbok på svenska där ni kan skriva några kommentarer.

Till slut påminner jag er om att en översikt av mina andra sidor finns på www.ptityeti.be.


"The distance runners were serene messengers. Gliding along wooded trails and mountain paths, their spiritual ancestors kept their own solitairy counsel for long hours while carrying some message the import of which was only one corner of their considerable speculation. They lived within themselves; long ago they did so, and they do today."

- J.L. Parker